Energivejledning

​Energivejlederen hjælper dig til at spare på energien

Mange boligejere fråser med energien uden selv at vide det. Ved at lade en energivejleder gennemgå din bolig kan du både få at vide, hvordan det står til med energiforbruget i din bolig.


Med en grundig gennemgang af boligen af en uddannet energivejleder får du undersøgt årsagen til problemerne og samtidig anvist løsninger, der kan spare energi og penge – og giver dig og din familie en bedre bo-kvalitet.

Arkitekt Niels Henrik Rossing har gennemført energivejlederuddannelsen på Teknologisk Institut og kan derfor give professionel vejledning og komme med løsninger forslag både på klimaskærmen og de tekniske installationer, hvor det er mulige energiforbedringer. Samt være behjælpelig med udarbejdelse af materiale til indhentning af tilbud på de ønskede forbedringer, fra den lokale håndværker.

For at anskueliggøre hvor det største energispild er, er det mulig at vælge at lade boligen termografering, så man her mulighed for at vælge den bedste løsning på energispildet.

Firmainfo

Arkitekt Niels Henrik Rossing 

CVR : 21499773

Kontakt

Helsingevej 37 4281 Gørlev